Tarieven

We kennen een gedifferentieerd contributiesysteem. Dit is gebaseerd op jouw keuze voor één of meer speeldagen. Je kunt kiezen om alleen wekelijks op onze clubavond te spelen. Maar je hebt evenzogoed de mogelijkheid om een extra avond te spelen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de badmintonfaciliteiten waar je gebruik van maakt.
Onze club organiseert ook badminton waar spelers van andere verenigingen aan mee mogen doen. Dit doen we in Ten Boer. Daarvoor betalen spelers een aparte bijdrage.

Contributie betaal je op het moment dat je lid wordt van onze club. Het lidmaatschap loopt door tot aan het einde van een seizoen. Het seizoen begint op 1 september en eindigt 31 augustus. Daarna wordt een lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd.
Je begint bij BCL zonder direct lid te worden. Nieuwe spelers kunnen eerst acht keer op proef meespelen. Dan ben je aspirant-lid. Daarna beslis je over één van beide vervolgmogelijkheden:
• regulier lid van onze vereniging;
• incidenteel spelen (12 keer) bij onze vereniging (strippenkaart).

Reguliere leden hebben speelrecht op de badmintondagdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven. Die staan vermeld op hun contributienota. Verder hebben zij alle overige rechten en plichten die statutair en bij huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
Aspirant-leden en spelers met een strippenkaart zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stemrecht op ledenvergaderingen. Zij mogen wel als toehoorder ledenvergaderingen bijwonen en meedoen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert.

Tarieven
Alle onderstaande tarieven gelden voor seizoen 2021-2022. De contributiebedragen voor seizoen 2022-2023 worden gepubliceerd in augustus 2022.

BCL-lidmaatschap 2021 – 2022
BCL contributie (vrijdagavond sept/juni) € 125
Toeslag maandagavond (sept/jan) € 28
Toeslag donderdagavond (sept/jan) € 43
Toeslag competitiespelen (sept/febr) € 48
Korting jeugd 16/17 jaar of 2e club € 15
BCL aspirant-lidmaatschap (8 keer spelen, 1jr geldig) € 30

BCL-strippenkaart
BCL-strippenkaart (12 keer spelen, 2jr geldig) € 65

Tiggelhal Ten Boer 2022
Per persoon per keer € 4
Periode febr/juni (dinsdag) € 55 (ledenkorting € 5)
Periode juli/aug (vrijdag) € 20 (ledenkorting € 5)
Periode febr/aug (dinsd+vrijd) € 70 (ledenkorting € 10)

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen