Tarieven

Contributie

Bij BCL speel je op de vrijdagavond. Daar is onze basiscontributie op gebaseerd. Daarnaast heb je de mogelijkheid om extra te spelen. Daarvoor betaal je een toeslag op de contributie. Contributie betaal je voor een seizoen. Elk seizoen begint op 1 september en eindigt 31 augustus. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd. 
Je begint bij BCL als aspirant-lid. Aspirant-leden zijn nog geen lid van de vereniging. Zij mogen wel bij ledenvergaderingen aanschuiven en meedoen aan activiteiten die de vereniging organiseert. Maar zij hebben geen stemrecht. Als aspirant-lid kun je, binnen een periode van één jaar,  acht keer op proef meespelen. Na die proefperiode beslis je over één van beide vervolgmogelijkheden:
• regulier lid van onze vereniging;
• gastspeler (incidenteel spelen).

Kies je ervoor om lid te worden dan valt dat moment meestal in de loop van een seizoen. De contributie wordt daarop aangepast. Je betaalt alleen voor het nog resterende deel van het seizoen. Elk lidmaatschap loopt door tot aan het seizoeneinde. Reguliere leden hebben speelrecht op de badmintondagdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven. Die staan vermeld op hun contributienota. Verder hebben zij alle overige rechten en plichten die statutair en bij huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.

Contributiekorting met Stadjerspas

Stadjerspas

BCL leden die over een Stadjerspas beschikken krijgen 20 euro korting op hun seizoencontributie. 

Gastspeler

Spelers die incidenteel willen meespelen zijn gastspelers. Zij spelen zo af en toe mee en beschikken daarvoor over een soort strippenkaart. Deze virtuele kaart geeft het recht om twaalf keer te komen spelen. De kaart is maximaal 2 jaar geldig. Als die periode voorbij is of als alle strippen zijn verbruikt dan moet je opnieuw een keuze maken: lid worden of weer een strippenkaart nemen. Als gebruiker van de virtuele strippenkaart ben je geen lid van de vereniging; je bent gastspeler. Je hebt geen stemrecht op ledenvergaderingen. Je mag wel als toehoorder ledenvergaderingen bijwonen en meedoen aan alle clubactiviteiten.

Open badminton

Onze club organiseert ook badminton waar spelers van andere verenigingen aan mee mogen doen. Dit doen we in Ten Boer (voorjaar) en in Kardinge (zomerbadminton). Daarvoor kun je jezelf inschrijven en betaal je een aparte bijdrage.

Tarieven 2022 – 2023
BCL lidmaatschap (vrijdag sept/juni) € 130
Toeslag donderdagavond (sept/jan) € 45
Toeslag competitiespelen (sept/febr) € 50
Korting jeugd 16/17 jaar of 2e club € 15
BCL aspirant-lidmaatschap (8 keer spelen, 1jr geldig) € 30 
BCL strippenkaart (12 keer spelen, 2jr geldig) € 65

Open badminton 2022 – 2023
Per keer € 5 p.p.
Ten Boer voorjaar dinsdagavond € 65 (ledenkorting € 10)
Kardinge zomer vrijdagavond € 20 (ledenkorting € 5)

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen