Tarieven

We kennen een gedifferentieerd contributiesysteem. Dit is gebaseerd op jouw keuze voor één of meer speeldagen. Je kunt kiezen om alleen wekelijks op onze clubavond te spelen. Maar je hebt evenzogoed de mogelijkheid om een extra avond te spelen. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de badmintonfaciliteiten waar je gebruik van maakt.
Onze club organiseert ook badminton waar spelers van andere verenigingen aan mee mogen doen. Dit doen we in Ten Boer. Daarvoor betalen spelers een extra bedrag.

De contributieplicht ontstaat op het moment van lid worden van onze club. Ieder lid blijft gedurende het hele seizoen lid. Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Aan het eind van een seizoen wordt een lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd.
Je kunt bij BCL ook badminton spelen zonder direct lid te worden. Nieuwe spelers kunnen kiezen voor het aspirant-lidmaatschap. Als aspirant-lid kun je maximaal 8 keer een avond badminton komen spelen. Daarna beslis je over één van beide vervolgmogelijkheden:
• regulier lid van onze vereniging;
• strippenkaarthouder bij onze vereniging.

Reguliere leden hebben speelrecht op de badmintondagdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven. Die staan vermeld op hun contributienota. Verder hebben zij alle overige rechten en plichten die statutair en bij huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
Strippenkaarthouders hebben twaalf keer speelrecht op de badmintondagdelen die wij aanbieden. Zij zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stemrecht op ledenvergaderingen. Zij mogen wel als toehoorder ledenvergaderingen bijwonen en meedoen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert.

Tarieven
Alle onderstaande tarieven gelden voor seizoen 2020-2021. Deze zijn vastgesteld op de ledenvergadering in februari 2020. De contributiebedragen voor het volgende seizoen worden gepubliceerd eind augustus 2021.

BCL-lidmaatschap 2020 – 2021
BCL contributie (vrijdagavond sept/juni) € 123
Toeslag maandagavond (sept/juni) € 60
Toeslag donderdagavond (sept/jan) € 35
Toeslag competitiespelen (sept/febr) € 40
Toeslag donderdagavond+competitiespelen (sept/febr) € 70
Korting jeugd 16/17 jaar of 2e club € 15
BCL aspirant-lidmaatschap (8 keer spelen, 1jr geldig) € 25

BCL-strippenkaart
BCL-strippenkaart (12 keer spelen, 2jr geldig) € 60

Tiggelhal Ten Boer 2021
Per persoon per keer € 4
Periode febr/juni (dinsdag) € 55 (ledenkorting € 5)
Periode juli/aug (vrijdag) € 20 (ledenkorting € 5)
Periode febr/aug (dinsd+vrijd) € 60 (ledenkorting € 10)

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen