Contact en clubgegevens

Structuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de leden. Om de twee jaar treedt een bestuurslid af. Ons bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De verkiezing vindt plaats in de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) in februari. Deze vergadering benoemt ook de kascommissie (twee leden die controleren of de penningmeester de boekhouding op orde heeft) en de continuïteitscommissie (komt in actie als het bestuur niet in staat is om te besturen). De overige commissies kunnen worden benoemd door zowel de ALV als door het bestuur.

Bestuur

Suzan Elsinga voorzitter
Jaap Bredenhoff
secretaris
Ben van den Berg badminton/penningen
Bart Gorissen activiteiten/competitie

 Training

Commissies

Kascommissie
Johan Norder
Harm Ansmink

Continuïteitscommissie
Alex Wolthuis
vacature
vacature

Reglementen-commissie
Ida van der Veen
Johan Norder
Bart van Wees

Jubileumcommissie
(wordt ingesteld in 2023)
vacature
vacature

Secretariaat

Jaap Bredenhoff
Framaheerd 50
9737NM Groningen
Tel: 0619967466
secretariaat@bclewenborg.nl

Competitie

Bart Gorissen
Tel: 0650595878
competitie@bclewenborg.nl

Recreatief badminton spelen wij in

Sporthal Lewenborg
Kajuit 323
9733CX Groningen

De Tiggelhal
Sportlaan 3
9791LX Ten Boer

Sporthal Kardinge
Kardingerplein 1
9735AA Groningen

Wedstrijd badminton spelen wij in

Sportcentrum Europapark
Helperpark 306
9723ZA Groningen

Bankrelatie

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen

Belangenbehartiging

Sportkoepel
Sportverenigingen in Groningen hebben zich verenigd in de Sportkoepel. Deze koepelorganisatie is in 2014 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was de aankondiging van een forse tariefverhoging voor het gebruikmaken van sportaccommodaties binnen de gemeente Groningen. Deze tariefverhoging is door de inzet van de Sportkoepel van de baan. Daarna heeft de koepelorganisatie als vertegenwoordiger van Groninger sportverenigingen een reeks andere kwesties op het gebied van sportbeleid ter discussie gesteld. Zo is mede door de inzet van de Sportkoepel gewerkt aan het gelijktrekken van condities en regelgeving voor het gebruik van sportaccommodaties. Momenteel is de koepel betrokken bij het vernieuwen van Sportcentrum Kardinge en directe omgeving. Bij het langetermijnbeleid voor gemeentelijke sportaccommodaties en bij tal van praktische problemen waar sportclubs tegenaan lopen. De badmintonwereld in Groningen wordt in de Sportkoepel vertegenwoordigd door Bram Reudink. 

Link naar Sportkoepel

Statuten en reglementen

De vereniging is opgericht in 1975. De statuten zijn een paar keer aangepast. De laatste aanpassing is van 2022. Zie: statuten 2022.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging is voor het laatst aangepast in de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 2019. Zie reglement 2019.