Contact en clubgegevens

Structuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de leden. Om de twee jaar treedt een bestuurslid af. Ons bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De verkiezing vindt plaats in de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar. Deze vergadering benoemt ook de kascommissie (twee leden die controleren of de penningmeester de boekhouding op orde heeft). De overige commissies worden benoemd door het bestuur.

Bestuur

Suzan Elsinga
voorzitter

 

Ben vd Berg
secretaris

 

Jannie Wekema penningmeester

 

Edwin vd Berg activiteiten/PR
 
Jaap Bredenhoff
Activiteiten/PR

 Training

Jan Dijkema
trainer

Commissies

Kascommissie
Ronald Groeneweg
Harm Ansmink

Reglementen-commissie
Ida van der Veen
Johan Norder
Bart van Wees

Secretariaat
Ben van den Berg
Dek 19
9732 HW Groningen
Tel: 0640614070
secretariaat@bclewenborg.nl

Recreatief badminton spelen wij in

Sporthal Lewenborg
Kajuit 323
9733 CX Groningen

MFC Engelbert
Woldjerspoorweg 5A
9723 ER Groningen

De Tiggelhal
Poldermolen 3
9791 LS Ten Boer

Sporthal Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen

Wedstrijd badminton spelen wij in

Sportcentrum Europapark
Helperpark 306
9723 ZA Groningen

Belangenbehartiging

Sportkoepel
Sportverenigingen in Groningen hebben zich verenigd in de Sportkoepel. Deze koepelorganisatie is in 2014 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was de aankondiging van een forse tariefverhoging voor het gebruikmaken van sportaccommodaties binnen de gemeente Groningen. Deze tariefverhoging is door de inzet van de Sportkoepel van de baan. Daarna heeft de koepelorganisatie als vertegenwoordiger van Groninger sportverenigingen een reeks andere kwesties op het gebied van sportbeleid ter discussie gesteld. Zo is mede door de inzet van de Sportkoepel gewerkt aan het gelijktrekken van condities en regelgeving voor het gebruik van sportaccommodaties. De badmintonwereld in Groningen wordt in de Sportkoepel vertegenwoordigd door Bram Reudink.

Link naar Sportkoepel

Statuten en reglementen

De vereniging is opgericht in 1975. De statuten zijn een paar keer aangepast. De versie van 1993 is nog steeds geldig. Zie: statuten 1993.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging is voor het laatst aangepast in de Algemene Leden Vergadering van 21 juni 2019. Zie reglement 2019.

Bankrelatie

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen