Contact en clubgegevens

Bestuur

Suzan Elsinga voorzitter
Jaap Bredenhoff
secretaris
Ben van den Berg badminton/penningen
Bart Gorissen competitie/activiteiten

Vertrouwenscontact

Margriet van Dijken
vertrouwenscontact

Training

Jan Dijkema
trainer

Commissies

Kascommissie
Johan Norder
Edwin van den Berg

Continuïteitscommissie
Alex Wolthuis
vacature
vacature

Reglementen-commissie
Ida van der Veen
Johan Norder
Bart van Wees

Jubileumcommissie
(wordt ingesteld in 2023)
vacature
vacature

Secretariaat

Jaap Bredenhoff
Tel/WhatsApp: 0619967466
secretariaat@bclewenborg.nl

Competitie

Bart Gorissen
Tel/WhatsApp: 0650595878
competitie@bclewenborg.nl

Vertrouwenscontact

Margriet van Dijken
vertrouwenspersoon@bclewenborg.nl

Recreatief badminton spelen wij in

Sporthal Lewenborg
Kajuit 323
9733CX Groningen

De Tiggelhal
Sportlaan 3
9791LX Ten Boer

Sporthal Kardinge
Kardingerplein 1
9735AA Groningen

Wedstrijd badminton spelen wij in

Sportcentrum Europapark
Helperpark 306
9723ZA Groningen

Bankrelatie

Badmintonclub Lewenborg
Bankrekening NL82INGB0002122456
Groningen