Vertrouwenscontactpersoon

Wij willen dat spelers zich op hun gemak voelen bij onze club. Dat badmintonspelen vooral als een plezierige en sportieve activiteit wordt ervaren. Zoiets gaat niet vanzelf. Je moet er iets voor doen. Aandacht hebben voor je medespeler. Respectvol met elkaar omgaan. Fatsoen tonen. Grensoverschrijdend gedrag past hier niet. In onze reglementen hebben we dit nog eens bekrachtigd door gedragsregels vast te leggen. Wij streven ernaar dat bij al onze activiteiten bestuurders aanwezig en aanspreekbaar zijn. En sinds kort hebben we ook een vertrouwenscontactpersoon. Daarmee hopen we te voorkomen dat zich onprettige situaties voordoen.

En toch. Er kan altijd iets voorvallen. Iets waar je vragen over hebt, iets dat jouw zorgen baart of iets dat jij als vervelend ervaart. Blijf daar niet mee zitten. Praat er over. De meest laagdrempelige manier om dat te doen is een gesprekje aanknopen met Margriet. Al jarenlang speler bij onze club en nu onze vertrouwenscontactpersoon. Op vrijdagavonden is zij vaak in de sporthal te vinden. Zij is ook per mail bereikbaar om een afspraak te maken. Verwacht niet dat zij een hulpverlener is die het even voor je oplost. Zij wil graag een luisterend oor zijn voor jouw zorgen of nare ervaring. Met haar kun je een vertrouwelijk gesprek voeren. Zij is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Niet alleen de leden, ook de aspirant-leden en de gastspelers. Zij kiest geen kant bij incidenten. Een vertrouwenscontactpersoon is vooral een luisteraar die met je meedenkt. Die niet zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen maar wel suggesties kan geven. En geen enkele stap zet zonder overleg vooraf met de betrokkene. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van de bestuurders van BCL.

Wil jij in contact komen met Margriet? Spreek haar aan in de sporthal. Of laat weten dat jij contact met haar zoekt via een mailtje.