Onze vereniging

Badmintonclub Lewenborg

Onze vereniging heeft als thuisbasis Sporthal Lewenborg. De helft van de spelers woont in Lewenborg of aangrenzende wijken. De andere helft komt uit overige delen van de stad en de dorpen om ons heen.

In de jaren zeventig en tachtig was badminton booming. De vereniging bestaat vanaf 1975. BCL had toen zo’n 150 leden en een wachtlijst. In die beginjaren speelden we met onze competitieteams in alle klassen van de noordelijke badmintoncompetitie. In de jaren negentig veranderde dit. De animo voor badminton liep in Nederland sterk terug. Nu is BCL gehalveerd. De jeugdafdeling en ook de wachtlijst zijn verdwenen. Bij BCL spelen enkel nog volwassenen. Hun gemiddelde leeftijd: 47 jaar. Actieve ontspanning, dat is wat ons bindt. We hebben veel plezier op de speelvelden en vatten ook de derde helft serieus op.

BCL is onafhankelijk. De vereniging werkt zonder sponsorverplichtingen en wordt geheel gefinancierd door de deelnemers aan haar activiteiten. Op de jaarlijkse ledenvergadering (ALV, dit is ons hoogste orgaan) stellen de leden het beleid vast. Hier worden alle besluiten genomen, worden bestuursleden gekozen en onze huishoudelijke en financiële regels vastgesteld.
De badmintonactiviteiten die wij organiseren vinden plaats op donderdag en vrijdagavond en in het weekend. Donderdag voor gevorderde spelers. Vrijdag organiseren we training voor beginners en verder recreatief vrij spelen op alle speelniveaus. In het weekend spelen wij mee in de bondscompetitie.
Wij zijn aangesloten bij de bond: Badminton Nederland. De bond heeft een belangrijke rol in het promoten en ontwikkelen van onze sport. Ze ondersteunt, faciliteert, biedt cursussen en trainingsmodellen, organiseert een landelijke competitie en traint en begeleidt de nationale selecties. Onze club werkt samen met lokale en regionale verenigingen. Onder andere met BC-GO! om in ‘hun’ sporthal onze competitiewedstrijden te kunnen spelen. Andere clubs in stad of regio nodigen wij uit om bij ons te komen spelen en we gaan ook bij hen op bezoek. Voor onze plaatselijke belangenbehartiging zijn we aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel.

Het clubbestuur zorgt voor alle lopende zaken. De administratie, het financieel beheer, onderhouden van contacten, de maandelijkse nieuwsbrief, voorlichting en publiciteit. En uiteraard voor de organisatie van alle activiteiten, het huren van accommodaties en de zorg voor het speelmateriaal. Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.

Open badminton

BCL organiseert niet alleen badmintonavonden voor de eigen spelers. Wij organiseren ook Open Badmintonavonden. Deze open avonden zijn voor twee doelgroepen:

  1. gevorderde spelers die minimaal op competitieniveau spelen, en
  2. recreatieve zomeravondspelers.

Open badminton voor gevorderden
BCL organiseert in Ten Boer open badminton voor spelers op competitieniveau. Daar spelen we in de Tiggelhal. Om mee te spelen in Ten Boer hoef je geen lid te zijn van onze vereniging. Spelers op competitieniveau van andere verenigingen zijn ook welkom in Ten Boer. Leden van onze club krijgen korting in Ten Boer.
In Ten Boer starten we in februari. Tot en met juni kun je hier op dinsdagavond spelen. 

Open badminton voor zomerse ontspanning
In de zomermaanden juli en augustus organiseren wij zomeravondbadminton. Ook hier zijn spelers van andere verenigingen welkom en sporters die eens willen kennismaken met badminton. In de zomer spelen wij in Sporthal Kardinge. Daar zijn wij op vrijdagavond. Dit is een gezellige en vaak druk bezochte avond. 

Voor het meespelen in Ten Boer of Kardinge hebben we een apart tarief. Je kunt per keer betalen. Maar de meeste spelers geven zich op voor de hele periode.