Nieuwsbrieven

Maandelijks brengt Badminton Club Lewenborg een nieuwsbrief uit. Spelers bij BCL krijgen de nieuwsbrief per email toegezonden. Hieronder een overzicht met de nieuwsbrieven uit de afgelopen twee jaren.

2024
BCL 157 2024-03
BCL 156 2024-02
BCL 155 2024-01 

2023
BCL 154 2023-12
BCL 153 2023-11
BCL 152 2023-10
BCL 151 2023-09
BCL 150 2023-08
BCL 149 2023-07
BCL 148 2023-6
BCL 147 2023-05
BCL 146 2023-04
BCL 145 2023-03
BCL 144 2023-02
BCL 143 2023-01

In de zeventiger jaren begon de vereniging een communicatiekanaal, het ‘Clubblad’. Een paar jaar later werd dit ‘Het Vangnet’ en nog later ‘Het Net’. Tot 2006 werd dit clubkrantje in mekaar geknutseld en bezorgd bij de leden. Met de komst van het internet kwam een nieuw alternatief voorhanden, de elektronische nieuwsbrief ‘Netdropjes’. Tegenwoordig de ‘BCL-nieuwsbrief’.