Aanmelden en afmelden

Hoe meld ik mij aan?
Heel eenvoudig; je komt gewoon een keer bij ons langs op vrijdagavond in Sporthal Lewenborg. Daar zijn wij – met uitzondering van de maanden juli en augustus – altijd te vinden van 20 tot 22 uur. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Kom wanneer het jou uitkomt. Je kunt de eerste keer gelijk gratis meespelen. Dan heb je een eerste indruk. Lijkt het je wel wat? Dan volgt een nadere kennismaking. Je vult een aanmeldformulier in en bent al aspirant-lid voor 30 euro. Daarvoor krijg je een proefperiode waarin je acht keer komt meespelen. De speelavonden hoeven niet aaneen gesloten te zijn. Na die periode besluit je of je bij ons verder wil. Zo ja, dan kun je kiezen uit het lidmaatschap of de strippenkaart.

Wil je liever het aanmeldformulier per mail toegezonden hebben? Gebruik dan de volgende link: aanmelden

Lidmaatschap
Lid word je voor de duur van één seizoen. Van september t/m augustus. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. De contributie wordt berekend vanaf de datum waarop je lid wordt. Of je nou aan het begin van het seizoen of veel later lid wordt; het lidmaatschap eindigt altijd op 31 augustus. De dag daarna volgt automatisch verlenging met een nieuw seizoen. 

Hoe meld ik mij af?
Het lidmaatschap geldt voor de duur van een seizoen. Tussentijds opzeggen kan niet. Elke opzegging die bij ons binnenkomt vóór 1 juli gaat pas in op de laatste dag van het seizoen (31 augustus). Met die opzegging beëindig jij jouw lidmaatschap. Dat opzeggen moet schriftelijk of per email en liefst met de reden van opzegging. 

Strippenkaart
Wil je niet regelmatig maar wel zo af en toe bij ons spelen? Dat kan bij BCL. We hebben daarvoor een strippenkaart. Daarmee ben je vrij om te kiezen wanneer je komt spelen. Met een strippenkaart kun je twaalf keer meespelen. De kaart blijft twee jaar lang geldig. Een gewoon lidmaatschap is naar verhouding aanmerkelijk goedkoper maar voor de speler die maar een paar keer kan spelen in een seizoen is deze kaart een goed alternatief. Met een strippenkaart heb je wel het recht om te spelen maar je bent geen lid. In de praktijk betekent dit dat je in ledenvergaderingen geen stemrecht hebt. Je wordt er wel voor uitgenodigd als toehoorder. Ook alle overige uitnodigingen en relevante informatie over het spelen bij onze club worden gewoon toegezonden.

Sportlocaties
We spelen op meerdere sportlocaties binnen de gemeente Groningen. Onze hoofd-locatie is Sporthal Lewenborg. Hier beschikken we over 9 speelvelden. We maken dit seizoen tijdelijk geen gebruik meer van de sportzaal in MFC Engelbert. We zijn nog wel te vinden in de Tiggelhal in Ten Boer (6 velden) en Sporthal Kardinge (9 velden in de zomervakantie). Voor de competitie spelen we in Sporthal Europapark. De shuttles waarmee wij spelen worden door bijna alle verenigingen in het noorden gebruikt: de nylon shuttle Yonex Mavis 300 (geel).

Omgang met speelniveaus bij BCL
Op onze wekelijkse clubavond zijn alle spelers welkom. Hier speelt zowel de beginnende-, de (semi-)gevorderde- en de competitiespeler door en met elkaar. Elke laatste vrijdag van de maand stimuleren we dit samenspelen met een uurtje tossen. Dat is drie keer met steeds andere spelers een wedstrijd spelen. Alle niveaus worden dan door elkaar gehusseld. Zo komen nieuwe spelers er snel tussen bij onze club. 
Toch houden de meeste spelers meer van een gelijkwaardige partij. Dat levert meer spanning, meer uitdaging op. Spelers met weinig ervaring hebben niet zoveel zin om te worden afgedroogd door goede spelers. En goede spelers beleven weinig lol aan het spelen tegen een beginner. Daarom bieden wij ook gelegenheid voor het spelen op gelijkwaardig niveau. We kennen bij onze club drie niveaus:
– competitiespelers en spelers op competitieniveau
– gevorderden en semi-gevorderde spelers
– beginnende spelers.

Beginnende spelers
Beginnende spelers moeten nog veel leren. Zij beginnen met badminton op onze vrijdagse clubavond. Daar volgen zij een uurtje training. Daarna spelen ze nog een uur recreatief met elkaar. Sommigen mengen zich na verloop van tijd langzamerhand met de (semi)-gevorderde spelers. De wekelijkse training vervalt op een toss-avond.

(Semi-)gevorderde spelers
Spelers die al meer ervaring hebben (semi-gevorderd en gevorderd) konden naast onze clubavond op vrijdag ook spelen op de maandagavond. Maar vanaf 2021 is de animo geslonken en moesten we hiermee stoppen. Zo gauw de belangstelling hiervoor weer toeneemt bestaat de kans dat we dit alsnog aan gaan bieden.

Competitiespelers en gelijkwaardig niveau
Competitiespelers en spelers op competitieniveau kunnen met elkaar spelen op donderdag (sept-jan) in Lewenborg. In de tweede helft van het seizoen kunnen deze spelers op de dinsdagavond (febr-juni) terecht in de Tiggelhal in Ten Boer.

Sportuitrusting
Je zult zelf voor een racket moeten zorgen en voor je verdere sportuitrusting. Zoals sportkleding en zaalsportschoenen (geen zolen die strepen achterlaten, en geen schoenen die je ook buiten draagt). Als je advies over je uitrusting wilt hebben kun je terecht bij onze trainer op de vrijdagavond. Heb je nog geen eigen racket dan kun je in jouw proefperiode tijdelijk van ons een racket gebruiken.

Wat houdt mijn lidmaatschap in?
Het lidmaatschap geeft elk lid het recht mee te spelen op vrijdagavond. We spelen op de vrijdagavonden (behalve op feestdagen) in de maanden september t/m juni. Het lidmaatschap geeft ook het recht training te volgen op de vrijdagavond. Onze trainer is Jan Dijkema. Hij is gecertificeerd (diploma Sportleider 2 badminton) en aangesloten bij de Vereniging Badminton Oefenmeesters (VBO).

Het lidmaatschap is uit te breiden met extra speelmogelijkheden in de eerste seizoenshelft. Daarvoor betaal je een toeslag op de contributie. 

Alle spelers krijgen een maandelijkse nieuwsbrief. Daarin kun je van alles vinden wat maar wetenswaardig is voor het spelen bij onze club. Uitnodigingen voor een ALV worden apart toegezonden met bijbehorende documenten.

Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Nederlandse badmintonbond. Onze leden worden automatisch lid van deze bond. De bond organiseert een nationale competitie waaraan je mee kunt doen. Voor de deelname aan diverse toernooien is het lidmaatschap van de badmintonbond vereist.

Competitiespelen
Aan het eind van de winter krijgt elk lid de vraag voorgelegd: “Wil jij in het nieuwe seizoen competitiespeler worden?” Op basis van hun speelsterkte worden degenen die zich opgeven ingedeeld in een competitieteam. 

Voor het huidige seizoen hebben weinig spelers zich aangemeld voor het competitiespelen. We hebben nu slechts één team. Zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag in het Sportcentrum Europapark. De competitiewedstrijden zijn altijd in het weekend in de periode van half september tot eind februari.

De laatste jaren bieden we competitiespelers geen training meer aan. In het verleden hadden we daar wel een aparte training voor. Maar de deelname aan deze training liep zo sterk terug dat we ermee zijn gestopt. Er bleek daarentegen wel belangstelling te zijn voor een oefenavond waar spelers op competitieniveau met elkaar spannende partijen konden spelen. Daarom bieden we nu extra speelgelegenheid voor onze sterke spelers.

Andere activiteiten
We organiseren zo af en toe een bijzondere activiteit. Bijvoorbeeld een speelavond met leden van een andere vereniging of een onderling toernooi. En jaarlijks na afloop van de zomervakantie starten we het nieuwe seizoen met een badmintonweekend op Ameland. Voor de extra kosten die we hiervoor maken vragen we een bijdrage aan de deelnemers. We houden de kosten voor deze activiteiten zo laag mogelijk.

Hoe zit het met de verzekering?
Alle sportverenigingen in de stad Groningen vallen onder een overkoepelende WA verzekering die de gemeente Groningen voor verenigingen heeft afgesloten. Maar dit dekt alleen schades waar bestuursleden en vrijwilligers van onze club op worden aangesproken. Badminton speel je voor eigen risico. Als je geblesseerd raakt heb je pech. Sla jij jouw racket kapot; ook pech. We hebben geen ongevallenverzekering afgesloten en we gaan er vanuit dat je over een eigen WA en zorgverzekering beschikt.

Je wordt lid van een vereniging
Leden worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar zo’n vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden en presenteert nieuwe plannen. Een vereniging betekent ook dat we alle taken onder elkaar verdelen om de vereniging te laten functioneren. Bij de praktische taken in de sporthal zoals netten ophangen en opruimen doet iedereen mee. De meeste overige taken zijn ondergebracht bij de bestuursleden. Zoals de badmintonorganisatie, het materiaalbeheer, secretariaat en ledenadministratie, informatie, penningen, communicatie en clubactiviteiten. Daarnaast kennen we commissies. Vaak ad-hoc voor tijdelijke festiviteiten. Alleen de Kascommissie en de Continuïteitscommissie zijn een vast gegeven. De eerste controleert de boekhouding. Deze commissie kent een jaarlijks wisselende samenstelling. De tweede commissie is structureler van samenstelling. Zij zorgen voor de continuïteit binnen de vereniging als het bestuur niet meer reglementair in staat is om te besturen.

Wat verwacht BCL van haar leden?
Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten dat onze leden zich fair en sportief gedragen; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt wordt het punt overgespeeld. Immers ieder heeft zo zijn of haar eigen waarneming en in een flits van een seconde kan iedereen iets anders hebben waargenomen. We verwachten ook dat je meehelpt bij het inrichten van de sportzaal en bij het opruimen na afloop. We willen geen overlast veroorzaken; niet naar andere leden en niet naar anderen die gebruik maken van de sport-locatie. En – niet onbelangrijk – we verwachten dat je op tijd de nota betaalt voor het meespelen bij onze club. BCL is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden.

Ik zit bij een andere club en wil graag extra spelen
Als je wekelijks veel badminton wil spelen kun je lid zijn bij meerdere verenigingen. Badmintonners die al lid zijn bij een andere vereniging – die is aangesloten bij de nationale badmintonbond – krijgen bij ons korting op hun lidmaatschap. Zo is een keuze voor een tweede lidmaatschap bij BCL een aantrekkelijke optie.