Aanmelden en afmelden

Hoe meld ik mij aan?
Heel eenvoudig; je komt gewoon een keer bij ons langs op vrijdagavond in Sporthal Lewenborg. Daar zijn wij – met uitzondering van de maanden juli en augustus – altijd te vinden van 20 tot 22 uur. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Kom wanneer het jou uitkomt. Je kunt de eerste keer gelijk gratis meespelen. Dan heb je een eerste indruk. Lijkt het je wel wat? Dan volgt een nadere kennismaking. Je vult een aanmeldformulier in en bent al aspirant-lid voor 30 euro. Daarvoor krijg je een proefperiode waarin je acht keer komt meespelen. De speelavonden hoeven niet aaneen gesloten te zijn. Na die periode besluit je of je bij ons verder wil. Zo ja, dan kun je kiezen uit het lidmaatschap of de strippenkaart.

Wil je liever het aanmeldformulier per mail toegezonden hebben? Gebruik dan de volgende link: aanmelden

Lidmaatschap
Lid word je voor de duur van één seizoen. Van september t/m augustus. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. De contributie wordt berekend vanaf de datum waarop je lid wordt. Of je nou aan het begin van het seizoen of veel later lid wordt; het lidmaatschap eindigt altijd op 31 augustus. De dag daarna volgt automatisch verlenging met een nieuw seizoen. 

Hoe meld ik mij af?
Het lidmaatschap geldt voor de duur van een seizoen. Tussentijds opzeggen kan niet. Elke opzegging die bij ons binnenkomt vóór 1 juli gaat pas in op de laatste dag van het seizoen (31 augustus). Met die opzegging beëindig jij jouw lidmaatschap. Dat opzeggen moet schriftelijk of per email en liefst met de reden van opzegging. 

Strippenkaart
Wil je niet regelmatig maar wel zo af en toe bij ons spelen? Dat kan bij BCL. We hebben daarvoor een strippenkaart. Daarmee ben je vrij om te kiezen wanneer je komt spelen. Met een strippenkaart kun je twaalf keer meespelen. De kaart blijft twee jaar lang geldig. Een gewoon lidmaatschap is naar verhouding aanmerkelijk goedkoper maar voor de speler die maar een paar keer kan spelen in een seizoen is deze kaart een goed alternatief. Met een strippenkaart heb je wel het recht om te spelen maar je bent geen lid. In de praktijk betekent dit dat je in ledenvergaderingen geen stemrecht hebt. Je wordt er wel voor uitgenodigd als toehoorder. Ook alle overige uitnodigingen en relevante informatie over het spelen bij onze club worden gewoon toegezonden.

Sportuitrusting
Je zult zelf voor een racket moeten zorgen en voor je verdere sportuitrusting. Zoals sportkleding en zaalsportschoenen (geen zolen die strepen achterlaten, en geen schoenen die je ook buiten draagt). Als je advies over je uitrusting wilt hebben kun je terecht bij onze trainer op de vrijdagavond. Heb je nog geen eigen racket dan kun je in jouw proefperiode tijdelijk van ons een racket gebruiken.

Wat houdt mijn lidmaatschap in?
Het lidmaatschap geeft elk lid het recht mee te spelen op vrijdagavond. We spelen op de vrijdagavonden (behalve op feestdagen) in de maanden september t/m juni. Het lidmaatschap geeft ook het recht training te volgen op de vrijdagavond. Onze trainer is Jan Dijkema. Hij is gecertificeerd (diploma Sportleider 2 badminton) en aangesloten bij de Vereniging Badminton Oefenmeesters (VBO).

Het lidmaatschap is uit te breiden met extra speelmogelijkheden in de eerste seizoenshelft. Daarvoor betaal je een toeslag op de contributie. 

Alle spelers krijgen een maandelijkse nieuwsbrief. Daarin kun je van alles vinden wat maar wetenswaardig is voor het spelen bij onze club. Uitnodigingen voor een ALV worden apart toegezonden met bijbehorende documenten.

Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Nederlandse badmintonbond. Onze leden worden automatisch lid van deze bond. De bond organiseert een nationale competitie waaraan je mee kunt doen. Voor de deelname aan diverse toernooien is het lidmaatschap van de badmintonbond vereist.

Omgang met speelniveaus bij BCL
We zijn één club van spelers op allerlei niveaus. Op onze wekelijkse clubavond zijn al die spelers welkom. Hier spelen zowel (semi-)gevorderde spelers als competitiespelers door en met elkaar. Elke laatste vrijdag van de maand stimuleren we dit samenspelen nog eens extra met een uurtje tossen. Zo’n toss-uur bestaat uit drie keer met andere spelers een wedstrijd spelen. Alle niveaus worden dan door elkaar gehusseld. Op deze manier komen nieuwe spelers er snel tussen bij onze club. De wekelijkse training vervalt op een toss-avond.
Toch houden de meeste spelers meer van een gelijkwaardige partij. Dat levert spannende, uitdagende wedstrijden op. Spelers met weinig ervaring hebben weinig zin om te worden afgedroogd door goede spelers. Omgekeerd hebben ervaren spelers weinig lol aan het spelen tegen een beginner. Daarom bieden wij voor speelniveaus die dicht bij elkaar liggen extra speelgelegenheid. Daar kun je op een vergelijkbaar niveau met elkaar spelen. Dit zijn extra avonden.
Met deze indeling in niveaugroepen proberen we het speelplezier hoog te houden. We kennen bij onze club drie niveaus:
– competitiespelers en spelers op het competitieniveau
– gevorderden en semi-gevorderde spelers
– beginnende spelers.

Beginnende spelers
Beginnende spelers moeten nog veel leren. Zij beginnen met badminton op onze vrijdagse clubavond. Daar volgen zij een uurtje training en eventueel nog een uur recreatief spelen. De training is vooral aan het begin van een seizoen gericht op de beginnende speler. Na een half jaar zijn deze spelers al een stuk verder in hun ontwikkeling. De trainingsgroep bestaat dan langzamerhand uit semi-gevorderde spelers waar incidenteel nieuwe beginnende spelers bij aansluiten.

(Semi-)gevorderde spelers
Spelers die al meer ervaring hebben (semi-gevorderd en gevorderd) konden naast onze clubavond op vrijdag ook spelen op de maandagavond. Momenteel is daar jammer genoeg te weinig belangstelling voor. Maar zo gauw er voldoende spelers zijn die dit graag willen, gaan we dit weer aanbieden. Hiervoor betalen deze spelers dan een meerprijs.

Spelers op competitieniveau
De spelers op competitieniveau kunnen met elkaar spelen op donderdag (periode sept-jan) in Lewenborg. In de tweede helft van het seizoen wijken zij uit naar de dinsdagavond in Ten Boer. Hiervoor betalen deze spelers dan een meerprijs.

Competitiespelen
Aan het eind van de winter krijgt elk lid de vraag voorgelegd: “Wil jij in het nieuwe seizoen competitiespeler worden?” Op basis van hun speelsterkte worden degenen die zich opgeven ingedeeld in een competitieteam. 

Voor het huidige seizoen hebben weinig spelers zich aangemeld voor het competitiespelen. We hebben nu slechts één team. Zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag in het Sportcentrum Europapark. De competitiewedstrijden zijn altijd in het weekend in de periode van half september tot eind februari.

De laatste jaren bieden we competitiespelers geen training meer aan. In het verleden hadden we daar wel een aparte training voor. Maar de deelname aan deze training liep zo sterk terug dat we ermee zijn gestopt. Er bleek daarentegen wel belangstelling te zijn voor een oefenavond waar spelers op competitieniveau met elkaar spannende partijen konden spelen. Daarom bieden we nu extra speelgelegenheid voor onze sterke spelers.

Andere activiteiten
We organiseren zo af en toe een bijzondere activiteit. Bijvoorbeeld een speelavond met leden van een andere vereniging of een onderling toernooi. En jaarlijks na afloop van de zomervakantie starten we het nieuwe seizoen met een badmintonweekend op Ameland. Voor de extra kosten die we hiervoor maken vragen we een bijdrage aan de deelnemers. We houden de kosten voor deze activiteiten zo laag mogelijk.

Hoe zit het met de verzekering?
Alle sportverenigingen in de stad Groningen vallen onder een overkoepelende WA verzekering die de gemeente Groningen voor verenigingen heeft afgesloten. Maar dit dekt alleen schades waar bestuursleden en vrijwilligers van onze club op worden aangesproken. Badminton speel je voor eigen risico. Als je geblesseerd raakt heb je pech. Sla jij jouw racket kapot; ook pech. We hebben geen ongevallenverzekering afgesloten en we gaan er vanuit dat je over een eigen WA en zorgverzekering beschikt.

Je wordt lid van een vereniging
Leden worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar zo’n vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden en presenteert nieuwe plannen. Een vereniging betekent ook dat we alle taken onder elkaar verdelen om de vereniging te laten functioneren. Bij de praktische taken in de sporthal zoals netten ophangen en opruimen doet iedereen mee. De meeste overige taken zijn ondergebracht bij de bestuursleden. Zoals de badmintonorganisatie, het materiaalbeheer, secretariaat en ledenadministratie, informatie, penningen, communicatie en clubactiviteiten. Daarnaast kennen we commissies. Vaak ad-hoc voor tijdelijke festiviteiten. Alleen de Kascommissie en de Continuïteitscommissie zijn een vast gegeven. De eerste controleert de boekhouding. Deze commissie kent een jaarlijks wisselende samenstelling. De tweede commissie is structureler van samenstelling. Zij zorgen voor de continuïteit binnen de vereniging als het bestuur niet meer reglementair in staat is om te besturen.

Wat verwacht BCL van haar leden?
Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten dat onze leden zich fair en sportief gedragen; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt wordt het punt overgespeeld. Immers ieder heeft zo zijn of haar eigen waarneming en in een flits van een seconde kan iedereen iets anders hebben waargenomen. We verwachten ook dat je meehelpt bij het inrichten van de sportzaal en bij het opruimen na afloop. We willen geen overlast veroorzaken; niet naar andere leden en niet naar anderen die gebruik maken van de sport-locatie. En – niet onbelangrijk – we verwachten dat je op tijd de nota betaalt voor het meespelen bij onze club. BCL is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden.

Ik zit bij een andere club en wil graag extra spelen
Als je wekelijks veel badminton wil spelen kun je lid zijn bij meerdere verenigingen. Badmintonners die al lid zijn bij een andere vereniging – die is aangesloten bij de nationale badmintonbond – krijgen bij ons korting op hun lidmaatschap. Zo is een keuze voor een tweede lidmaatschap bij BCL een aantrekkelijke optie.

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen (september – augustus). Aan het eind van het seizoen wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd. Als je een lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat tijdig doen. Jouw opzegging moet vóór 1 juli bij het secretariaat binnen zijn. Dit kan per brief of nog makkelijker per e-mail. Wij stellen het op prijs als je de reden van het opzeggen daarbij vermeld. Het secretariaat van BCL stuurt binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging terug met de vermelding dat de opzegging in de clubadministratie is verwerkt. Als deze ontvangstbevestiging uitblijft is jouw opzegging vermoedelijk niet aangekomen. Neem dan direct contact op met het secretariaat. Na 1 juli worden de nota’s voor het lidmaatschap van het nieuwe seizoen verzonden. Als je na 1 juli opzegt blijf je nog een volledig seizoen lid van onze vereniging.

Open badminton in het voorjaar
BCL organiseert ook badminton in Ten Boer voor spelers op competitieniveau. Daar spelen we in de Tiggelhal. Om mee te spelen in Ten Boer hoef je geen lid te zijn van onze vereniging. Ook spelers van andere verenigingen zijn welkom. Spelers die lid zijn van onze club krijgen korting in Ten Boer.
In Ten Boer starten we in februari. Tot en met juni kun je hier op dinsdagavond spelen. 

Open badminton in de zomer
In de zomermaanden juli en augustus organiseren wij zomeravondbadminton. Hier zijn spelers van andere verenigingen ook welkom. Dan spelen wij op de vrijdagavond in Kardinge. Dit is een gezellige en vaak ook druk bezochte avond. 

Voor het meespelen in Ten Boer of Kardinge hebben we een apart tarief. Je kunt per keer betalen. Maar de meeste spelers geven zich op voor de hele periode.