Competitieteam BCL-1

De eerste wedstrijd in de nieuwe thuishal – de Tiggelhal in Ten Boer – liep gesmeerd voor ons competitieteam. En…, nog wel met veren shuttles. Alsof het al jarenlang ‘met veer’ speelt. Niets is minder waar. Zes jaar geleden speelde een team van ons met veren shuttles. Daar is nog één competitiespeler van over. Jos, aanvoerder van het huidige team. Winnen is zijn hobby, verliezen zijn gruwel. Een aanstekelijke strijdbaarheid want het team meldde zich na één wedstrijd halverwege september al direct aan kop.

Maar door een ongelukkige competitie-indeling ging deze positie snel verloren. Een wedstrijdloze periode volgde voor hen terwijl andere teams wel speelden en dus punten sprokkelden. Eind oktober begon de inhaalrace. Na vier wedstrijden staat Team BCL-1 stevig bovenaan. Alles gewonnen tot nu toe en met klinkende cijfers.

Jos staat in de paradeerstand. Het kampioenschap lijkt al binnen. Want ‘met twee vingers in de neus’ zal ‘het jonge grut van de baan worden geveegd’. We zijn benieuwd. Teamwijzigingen en tactische wissels bij de tegenstander of blessures bij BCL; het kan zo gebeuren en het wedstrijdverloop beslissend veranderen. Maar dat het BCL-team prima draait en op koers ligt voor een goed eindresultaat staat buiten kijf.

Wil je de competitieresultaten volgen? Zie verder op Badminton Nederland. Je bent uiteraard ook welkom bij onze wedstrijden. Via de link hierboven zie je wanneer en waar de komende wedstrijd is.

Vertrouwenscontactpersoon

Wij willen dat spelers zich op hun gemak voelen bij onze club. Dat badmintonspelen vooral als een plezierige en sportieve activiteit wordt ervaren. Zoiets gaat niet vanzelf. Je moet er iets voor doen. Aandacht hebben voor je medespeler. Respectvol met elkaar omgaan. Fatsoen tonen. Grensoverschrijdend gedrag past hier niet. In onze reglementen hebben we dit nog eens bekrachtigd door gedragsregels vast te leggen. Wij streven ernaar dat bij al onze activiteiten bestuurders aanwezig en aanspreekbaar zijn. En sinds kort hebben we ook een vertrouwenscontactpersoon. Daarmee hopen we te voorkomen dat zich onprettige situaties voordoen.

En toch. Er kan altijd iets voorvallen. Iets waar je vragen over hebt, iets dat jouw zorgen baart of iets dat jij als vervelend ervaart. Blijf daar niet mee zitten. Praat er over. De meest laagdrempelige manier om dat te doen is een gesprekje aanknopen met Margriet. Al jarenlang speler bij onze club en nu onze vertrouwenscontactpersoon. Op vrijdagavonden is zij vaak in de sporthal te vinden. Zij is ook per mail bereikbaar om een afspraak te maken. Verwacht niet dat zij een hulpverlener is die het even voor je oplost. Zij wil graag een luisterend oor zijn voor jouw zorgen of nare ervaring. Met haar kun je een vertrouwelijk gesprek voeren. Zij is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Niet alleen de leden, ook de aspirant-leden en de gastspelers. Zij kiest geen kant bij incidenten. Een vertrouwenscontactpersoon is vooral een luisteraar die met je meedenkt. Die niet zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen maar wel suggesties kan geven. En geen enkele stap zet zonder overleg vooraf met de betrokkene. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van de bestuurders van BCL.

Wil jij in contact komen met Margriet? Spreek haar aan in de sporthal. Of laat weten dat jij contact met haar zoekt via een mailtje.

Ameland 2023

In 2022 hadden we weer een heel gezellig weekend. De sfeer was ontspannen, het weer was goed en we hebben ons uitstekend vermaakt. Daarom hebben we besloten om ook in 2023 het Ameland-Weekend te organiseren. Een weekend met verschillende facetten; sportiviteit, ontspanning en vooral heel veel gezelligheid. We hopen natuurlijk dat jij ook (weer) meegaat.

We verblijven in kampeerboerderij De Boekanier (1.5 km vanaf de pier). Een locatie in een natuurgebied aan de rand van Nes. Het is 850 meter naar het centrum en 1,1 km naar de Sporthal (Jaap Klaassen Hal). Op zaterdag en zondag kun je daar badmintonnen, van 10.00 tot 12.00. Een fiets huren is niet noodzakelijk maar geeft je wel meer mobiliteit om het eiland verder te verkennen.

De kosten voor het weekend zijn € 77,50 p.p., exclusief de bootreis. Maar inclusief badmintonnen, een avondmaaltijd op vrijdag, ontbijt en lunch op zaterdag en zondag, frisdrank, chips en nootjes (ook ‘s avonds) en niet te vergeten lekkernijen voor tussendoor! Mocht je wel meewillen maar zie je af van badmintonnen, dan zijn de kosten € 70,- p.p. Opgave kan via WhatsApp (0643754553 Edwin van den Berg), via de groepsapp (Deelnemers Ameland 2023) of per mail (activiteiten@bclewenborg.nl). Je bijdrage kun je overmaken op rekeningnummer: NL82INGB0002122456 t.n.v. Badmintonclub Lewenborg onder vermelding van: Ameland 2023 en je eigen naam.

↑ geplaatst 16-03-23

Jaarvergadering

De ALV van 24-02-23 werd druk bezocht. Gebruikelijke onderwerpen stonden op de agenda. Benoeming van bestuurders en commissieleden. Vaststellen van begroting en contributie (vanwege kostenstijgingen volgend seizoen een verhoging). Niet alleen over deze vaste agendapunten kwamen aan de orde. 

Zo hebben we een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Hierin staan een paar nieuwe items. Bijvoorbeeld: een gedragscode voor spelers, het omgaan met persoonsgegevens binnen de club, het uitsluiten van belangenverstrengeling, de geheimhoudingsplicht bij sommige functies, de invoering van VOG-verklaringen en de inrichting van een continuïteits-commissie. Deze punten beschouwen we echt als een verrijking.

Verder stonden we stil bij de clubcultuur. Een sociale uitstraling vinden we belangrijk. Sporten is bij ons meer gericht op een sportieve beleving in een prettige ambiance dan op het winnen van zoveel mogelijk wedstrijden. De derde helft biedt velen elke vrijdag na de inspanning op het veld een wekelijks moment van ontspanning in de kantine. Dit sociale karakter zorgt ervoor dat velen al jarenlang bij onze club spelen. Maar we willen niet alleen als een sociale club bekend staan maar ook als een veilige club. Daar gingen we in de ALV dieper op in.

Tijdens de Coronaperiode hebben we veel aandacht besteed aan veiligheid. We troffen maatregelen om toch zoveel mogelijk te kunnen spelen. In de ALV hebben we dit veiligheidsitem nu uitgebreid met een discussie over het onderwerp ‘veilige clubcultuur’. Aan de hand van een prikkelende stelling kregen we een mooi beeld van de vele kanten waar je tegenaan loopt binnen een badmintonclub zoals de onze. Het opnemen van een gedragscode in ons reglement werd daarmee veel aanschouwelijker gemaakt. Ook de rol van een vertrouwenscontactpersoon kwam zo beter in beeld. Dit gaan we vaker doen. We willen daarmee bereiken dat het nog makkelijker wordt om ongewenst gedrag aan de orde te stellen.

Aan het eind kwam onder andere de maandelijkse toss aan de orde. Met alle rackets op één hoop krijgen we te vaak partijen die echt niet leuk meer zijn. We besloten om de organisatie hiervan weer wat strakker in de hand te houden. Voortaan gaan we er opnieuw voor zorgen dat de beginnende spelers op een evenwichtiger manier gemengd worden met de ervaren spelers. 

Het was uiteindelijk een bijeenkomst waar veel leden met elkaar in discussie kwamen. Dit werd toch wel als prettig ervaren. Een goed inhoudelijk gesprek over onze vereniging levert in ieder geval op dat velen nog met elkaar na bleven praten. En ook dat werd als prettig ervaren.