Jaarvergadering

De ALV van 24-02-23 werd druk bezocht. Gebruikelijke onderwerpen stonden op de agenda. Benoeming van bestuurders en commissieleden. Vaststellen van begroting en contributie (vanwege kostenstijgingen volgend seizoen een verhoging). Niet alleen over deze vaste agendapunten kwamen aan de orde. 

Zo hebben we een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen. Hierin staan een paar nieuwe items. Bijvoorbeeld: een gedragscode voor spelers, het omgaan met persoonsgegevens binnen de club, het uitsluiten van belangenverstrengeling, de geheimhoudingsplicht bij sommige functies, de invoering van VOG-verklaringen en de inrichting van een continuïteits-commissie. Deze punten beschouwen we echt als een verrijking.

Verder stonden we stil bij de clubcultuur. Een sociale uitstraling vinden we belangrijk. Sporten is bij ons meer gericht op een sportieve beleving in een prettige ambiance dan op het winnen van zoveel mogelijk wedstrijden. De derde helft biedt velen elke vrijdag na de inspanning op het veld een wekelijks moment van ontspanning in de kantine. Dit sociale karakter zorgt ervoor dat velen al jarenlang bij onze club spelen. Maar we willen niet alleen als een sociale club bekend staan maar ook als een veilige club. Daar gingen we in de ALV dieper op in.

Tijdens de Coronaperiode hebben we veel aandacht besteed aan veiligheid. We troffen maatregelen om toch zoveel mogelijk te kunnen spelen. In de ALV hebben we dit veiligheidsitem nu uitgebreid met een discussie over het onderwerp ‘veilige clubcultuur’. Aan de hand van een prikkelende stelling kregen we een mooi beeld van de vele kanten waar je tegenaan loopt binnen een badmintonclub zoals de onze. Het opnemen van een gedragscode in ons reglement werd daarmee veel aanschouwelijker gemaakt. Ook de rol van een vertrouwenscontactpersoon kwam zo beter in beeld. Dit gaan we vaker doen. We willen daarmee bereiken dat het nog makkelijker wordt om ongewenst gedrag aan de orde te stellen.

Aan het eind kwam onder andere de maandelijkse toss aan de orde. Met alle rackets op één hoop krijgen we te vaak partijen die echt niet leuk meer zijn. We besloten om de organisatie hiervan weer wat strakker in de hand te houden. Voortaan gaan we er opnieuw voor zorgen dat de beginnende spelers op een evenwichtiger manier gemengd worden met de ervaren spelers. 

Het was uiteindelijk een bijeenkomst waar veel leden met elkaar in discussie kwamen. Dit werd toch wel als prettig ervaren. Een goed inhoudelijk gesprek over onze vereniging levert in ieder geval op dat velen nog met elkaar na bleven praten. En ook dat werd als prettig ervaren.