21 juni Bijzondere ALV

Onze vorige ledenvergadering was op 1 maart jl. Die bijeenkomst werd toen op verrassende wijze afgesloten. Een groep spelers deed de voordracht om B. v. d. Berg uit te roepen tot erelid van de vereniging. Het bestuur wenste deze nominatie nog voor de zomervakantie voor te leggen aan de leden van de club. In een bijzondere ALV op 21 juni werd door de ALV deze titel aan de genomineerde verleend.