2020

Corona

Het Coronajaar. Wat een jaar. Half maart ligt ineens alles stil. We leren een nieuw begrip: lockdown. Contacten bevriezen. Pluimpjes blijven in de koker. Na een paar maanden lijkt de badmintonloze periode heel lang te gaan duren. Tot in juni een kentering optreedt. De virusoverdracht lijkt vooral in afgesloten ruimtes plaats te vinden en nauwelijks in de buitenlucht. Buitensport mag weer. En een maand later binnensport op voorwaarde van goede ventilatie.

BBQ

We sluiten het seizoen in de buitenlucht af. Geen eindtoernooi, wel een barbecue. Een beetje afstand. Geen knuffels. Een frisse ontvangst. De kinderen van Johan en Paula zorgen voor een sprankelend welkom. Een brede lach bij de poort en een feestelijk glas bubbels om mee te beginnen. De verzorging van de inwendige mens krijgt hier in de loop van de avond Bourgondische proporties. Het openluchtfestijn maakt toch een klein beetje goed wat we zo lang gemist hebben.

Zomerbadminton

Buitensport wordt weer mogelijk aan het begin van de zomer. Virusbesmettingen lopen sterk terug. Binnensport straks ook? Ja! We mogen in de zomer proefdraaien. Wel met afstandsmaatregelen en een hygiëneprotocol. Zowel in Sporthal Kardinge als in de Tiggelhal in Ten Boer mogen we weer spelen. Goed geventileerde ruimtes. Thuis naar de wc, sportkleding alvast aantrekken en handen wassen. Flesje water mee, bij aankomst wisselen van schoeisel, spelen zonder high-fives, goed rekening houden met onderlinge afstand, tussendoor handen ontsmetten en na afloop direct naar huis, weer handen wassen en lekker douchen. Een nieuwe vorm van badminton. Er heen, spelen, weer terug en geen derde helft.

Jan Dijkema genomineerd voor erelidmaatschap

11 september 2020, 21:05 uur: ‘Tetteretèèèt!, de tweede clubavond van dit seizoen wordt met luid trompettergeschal opengebroken. Prompt staken de spelers hun spel. Verschrikte blikken monsteren de onruststoker bij de ingang. Die loopt nu de zaal in en speelt onverstoord door. Een paar passen en hij staat stil, duwt heupen en borstkast fier naar voren en blaast zelfs nog harder. Twijfelend handgeklap volgt en zwelt aan op de maat van de muziek. Gezichten ontspannen. Applaus volgt als de serenade afloopt. De muzikant blijkt over de stem van een marktkoopman te beschikken. Op welluidende wijze maakt hij bekend dat zijn optreden geheel gewijd is aan Jan, trainer van de badmintonclub in Lewenborg. Het Gronings volkslied wordt door hem ingezet. Velen zingen mee. Hij krijgt de handen weer opeen bij de laatste strofe. Jan staat verbouwereerd in het midden van de zaal. De trompetspeler steekt van wal met een verhaal over al die jaren waarin Jan zich heeft ingezet voor de badmintonclub. Onze voorzitter Suzan neemt het woord van hem over. Zij vertelt dat Jan door het bestuur genomineerd is voor het erelidmaatschap van de vereniging. Het feit dat Jan al tien jaar de vaste trainer van BCL is, was voor de clubbestuurders hiervoor de aanleiding. Zij memoreert nog de lange aanloop die daaraan voorafging. Al die jaren dat Jan al als assistent en als tijdelijk trainer optrad, zijn jaren als jeugdbegeleider, het lidmaatschap van de recreantencommissie en zijn bestuurslidmaatschap. Met het overhandigen van oorkonde en bloemen besluit zij de loftuitingen. Evelien wordt erbij gehaald om in de huldiging te delen en krijgt een dikke smok van Jan. De huldiging wordt in stijl afgesloten door badmintonkoor met trompetbegeleiding.

Corona: enkelspel

Na een lange Corona-pauze van maart tot aan de zomer kunnen we weer spelen. In september 2020 gaan we vol enthousiasme aan de gang. Maar in oktober volgen alweer aangescherpte regels. Geen dubbel of mix-spel meer. Alleen enkelen. Nu op inschrijving. Je kunt niet meer onbevangen naar de club. Vooraf jezelf aanmelden en afwachten of je wordt opgesteld. Want er geldt een maximum van dertig spelers in de zaal. En ieder speelt in een bubbel van vier personen. Dus allemaal enkelpotjes tegen drie verschillende tegenstanders. De club maakt elke week een indeling. Uitgangspunt: ieder speelt in een bubbel van ongeveer gelijke speelsterkte.