Lidmaatschap

Hoe gaat het in z’n werk?

Heel eenvoudig; je komt eerst een keer bij ons langs op vrijdagavond. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Kom wanneer het jou uitkomt. Je speelt de eerste keer gratis mee. Dan heb je een eerste indruk. Lijkt het je wel wat kies daarna dan voor een nadere kennismaking. Dat kan via een proefperiode van acht keer meespelen. Maar je kunt natuurlijk ook gelijk lid worden van onze vereniging.

Hoe word ik lid?

Je vult een aanmeldformulier in en wij sturen je een nota. Lid word je voor de duur van één seizoen. Van september t/m augustus. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. De contributie wordt berekend vanaf de datum waarop je lid wordt. Of je nou aan het begin of veel later in het seizoen lid wordt; het lidmaatschap eindigt altijd op 31 augustus. Daarna volgt automatisch verlenging met een nieuw seizoen. Tenzij je vóór 1 juli het lidmaatschap schriftelijk op per email opzegt. Het lidmaatschap geeft recht om badminton te spelen op de vrijdagavonden in Sporthal Lewenborg. Met een opslag op de contributie kun je ervoor kiezen om meer te spelen. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor gevorderde spelers.

Ik wil eerst een tijdje voor proef meespelen

Je hoeft niet direct volwaardig lid te worden. Je kunt eerst proeflid worden. Met ons proefarrangement kun je acht vrijdagavonden meespelen. Je bent vrij om te kiezen op welke vrijdagavond je komt spelen. Die vrijdagen hoeven niet aaneen gesloten te zijn. Als je nog geen eigen racket hebt kun je in die periode tijdelijk van ons een racket gebruiken. Na de proefperiode besluit je wel of niet verder te gaan als gewoon lid of als gebruiker van een strippenkaart.

Ik wil geen lid worden maar wel graag zo af en toe kunnen spelen

Wil je niet regelmatig maar wel zo af en toe bij ons spelen, dan kan dat bij BCL. We hebben daarvoor een strippenkaart. Je bent dan vrij om te kiezen wanneer je komt spelen. Met een strippenkaart kun je twaalf keer meedoen op vrijdagavond. De kaart blijft twee jaar lang geldig. Een gewoon lidmaatschap is naar verhouding aanmerkelijk goedkoper maar voor de speler die maar een paar keer kan spelen in een seizoen is deze kaart een goed alternatief.

Wat houdt mijn lidmaatschap in?

Het basislidmaatschap geeft elk lid het recht mee te spelen op vrijdagavond. We spelen op de vrijdagavonden (behalve feestdagen) in de maanden september t/m juni. Het basislidmaatschap geeft ook het recht training te volgen op de vrijdagavond. Onze trainer (Jan Dijkema) is gecertificeerd (diploma Sportleider 2 badminton) en aangesloten bij de Vereniging Badminton Oefenmeesters (VBO).

Dit basislidmaatschap is voor gevorderde spelers uit te breiden met extra speelmogelijkheden. Zij betalen hiervoor een toeslag op hun contributie. Een gevorderde speler kan kiezen om in de periode september t/m januari ook op donderdagavond te spelen samen met de competitiespelers. Je kunt ook competitiespeler worden. Dan speel je naast diezelfde donderdagavond ook nog eens veertien competitiewedstrijden in het weekend.

Het verenigingsbestuur zorgt ervoor dat de zalen gehuurd en speelmaterialen aanwezig zijn. De shuttles waarmee wij spelen worden door bijna alle verenigingen in het noorden gebruikt: de nylon shuttle Yonex Mavis 300 (geel). 

Je zult als speler (behalve in de proefperiode) zelf voor een racket moeten zorgen en voor je verdere sportuitrusting. Zoals sportkleding en zaalsportschoenen (geen zolen die strepen achterlaten, en geen schoenen die je ook buiten draagt!). Als je daar advies over wilt hebben kun je terecht bij onze trainer op de vrijdagavond.

Hoe zit het met de verzekering?

Alle sportverenigingen in de stad Groningen vallen onder een overkoepelende WA verzekering die de gemeente Groningen voor verenigingen heeft afgesloten. Maar dit dekt alleen schades waar bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging op worden aangesproken. Je speelt badminton voor eigen risico. We hebben geen ongevallenverzekering afgesloten en we gaan er vanuit dat je over een eigen WA en zorgverzekering beschikt.

Je wordt lid van een vereniging

Leden worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar zo’n vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden en presenteert nieuwe plannen. Een vereniging betekent ook dat we alle taken onder elkaar verdelen om de vereniging te laten functioneren. De meeste taken zijn ondergebracht bij onze bestuursleden. Zoals de badmintonorganisatie, het materiaalbeheer, secretariaat en ledenadministratie, informatie, penningen, PR en clubactiviteiten. Daarnaast kennen we commissies. Vaak ad-hoc voor tijdelijke festiviteiten. Alleen de Kascommissie is een vaste commissie met een jaarlijks wisselende samenstelling. Zij controleert de boekhouding. Bij de praktische taken in de sporthal zoals netten ophangen en opruimen doet iedereen mee.

Ik ben al lid bij een andere vereniging en wil graag extra kunnen spelen

Als je wekelijks veel badminton wil spelen kun je lid worden van meerdere verenigingen. Badmintonners die al lid zijn bij een andere vereniging – die is aangesloten bij de nationale badmintonbond – krijgen bij ons korting op hun basislidmaatschap. Zo is een keuze voor een tweede lidmaatschap bij BCL een aantrekkelijke optie.

Wat verwacht BCL van haar leden?

Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten dat onze leden zich fair en sportief gedragen; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt wordt het punt overgespeeld. Immers ieder heeft zo zijn of haar eigen waarneming en in een flits van een seconde kan iedereen iets anders hebben waargenomen. We verwachten ook dat je meehelpt bij het inrichten van de sportzaal en bij het opruimen na afloop. We willen geen overlast veroorzaken; niet naar andere leden en niet naar anderen die gebruik maken van de sportlocatie. En last but not least. BCL is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden; we verwachten dat je op tijd de nota betaalt voor het meespelen bij BCL.

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen (september – augustus). Na afloop van het seizoen wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen verlengd. Als je een lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat tijdig doen. De opzegtermijn is twee maanden. Dit betekent dat jouw opzegging vóór 1 juli door het secretariaat moet zijn ontvangen. Opzeggen kan per brief of per e-mail. Het secretariaat van BCL stuurt binnen een week een ontvangstbevestiging terug met de vermelding dat de opzegging in de clubadministratie is verwerkt. Als deze ontvangstbevestiging uitblijft is jouw opzegging vermoedelijk niet aangekomen. Neem dan direct contact op met het secretariaat. Na 1 juli worden de nota’s voor het lidmaatschap van het nieuwe seizoen verzonden. Als je na 1 juli opzegt blijf je nog een volledig seizoen lid van onze vereniging.13-03-2015 (79)