Contact

Structuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit de leden die zich voor een functie kandidaat hebben gesteld. Om de twee jaar treedt een bestuurslid af. Ons bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De verkiezing vindt plaats in de ledenvergadering die jaarlijks plaatsvindt in het voorjaar. Deze vergadering benoemt ook de kascommissie (twee leden die controleren of de penningmeester de boekhouding op orde heeft). De overige commissies worden benoemd door het bestuur.

Bestuur

Johan Norder voorzitter
Johan Norder
voorzitter
Ben vd Berg
secretaris
Jannie Wekema penningmeester
Jannie Wekema
penningmeester
Edwin vd Berg activiteiten en PR
Edwin vd Berg
activiteiten/PR
Marina vd Beek badminton techn.zaken

Competitiecoördinator

Jos Seggers
coördinator

 Recreantentraining

Jan Dijkema trainer
Jan Dijkema
trainer

Commissies

Activiteiten/PR-commissie
Henk Zwartenkot
Ida van der Veen
Edwin van den Berg

Kascommissie
 Anja Huistra
  Cindy Witteveen

Herziening Reglementen
Suzan Elsinga
 
Ida van der Veen
Edwin van den Berg

Secretariaat
Ben van den Berg
Dek 19
9732 HW Groningen
Tel: 0640614070
bc-lewenborg@ziggo.nl

Recreatief badminton spelen wij in

Sporthal Lewenborg
Kajuit 323
9733 CX Groningen

De Tiggelhal
Poldermolen 3
9791 LS Ten Boer

Wedstrijd badminton spelen wij in

Sporthal De Brug
Donderslaan 160
9728 KX Groningen

Belangenbehartiging

Sportkoepel
Sportverenigingen in Groningen hebben zich verenigd in de Sportkoepel. Deze koepelorganisatie is in 2014 opgericht. De aanleiding voor de oprichting was de aankondiging van een forse tariefverhoging voor het gebruikmaken van sportaccommodaties binnen de gemeente Groningen. Deze tariefverhoging is door de inzet van de Sportkoepel van de baan. Daarna heeft de koepelorganisatie als vertegenwoordiger van Groninger sportverenigingen een reeks andere kwesties op het gebied van sportbeleid ter discussie gesteld. Zo wordt mede door de inzet van de Sportkoepel momenteel gewerkt aan het gelijktrekken van tarieven en regelgeving voor het gebruikmaken van buitensportaccommodaties. De badmintonwereld in Groningen wordt in de Sportkoepel vertegenwoordigd door Bram Reudink.

Sportkoepel secretariaat: a.molenaar@ziggo.nl