21 juni Bijzondere ALV

Onze vorige ledenvergadering was op 1 maart jl. Die bijeenkomst werd op verrassende wijze afgesloten. Een groep spelers deed de voordracht om één van de leden te benoemen tot erelid van de vereniging. Het bestuur wenste deze nominatie nog voor de zomervakantie voor te leggen aan de leden van de club. Hiervoor werd een bijzondere ALV belegd op 21 juni na afloop van de badmintonavond in Sporthal Lewenborg. Hier is B. v. d. Berg door de ALV benoemd tot erelid.