2019

Curling Quiz Kardinge

Op 9 februari wonnen vier BCL-kanjers (Tanja, Henk, Annie en Alex) de Curling Quiz in Kardinge. Acht teams streden om een lucratieve prijs: gratis accommodatie-gebruik bij de Gemeente Groningen (waarde 500 euro). De quiz werd georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sportcentrum Kardinge.

Nominatie erelidmaatschap na afloop ALV

Op 1 maart was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in de kantine van Sporthal Lewenborg. Na afloop van de rondvraag vroeg de voorzitter ieders aandacht voor een toegevoegd en niet geagendeerd agendapunt. Hij verzocht Ben zijn pen als secretaris neer te leggen. Verbaasde blikken. Wat bleek; een paar leden hadden Ben voorgedragen als erelid van de vereniging. Het was aan de voorzitter om melding te maken van deze nominatie. De reden hiervoor werd uitgebreid uit de doeken gedaan door Anja die alle verdiensten op een rijtje zette. De ALV werd zo afgerond met de uitreiking van een bloemetje en een oorkonde.